Νέα

Νέο Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας L’ Hermitage

Νέο Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας L’ Hermitage
Fr. Ματθαίος Λεβαντίνος, Fr.Jaume Parés, Fr.Michel Morel, Fr.Peré Feré Έπαρχος, Fr.Xavier Giné,Fr.Ramon Rubies, Fr.Gabriel Villa-Real